KOPERASI SISWA
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA SELANGOR BERHAD
PERMOHONAN SEBAGAI AHLI KOPERASI

A. Keterangan Diri

B. PENAMA / WASI (UNDANG-UNDANG KECIL 18)

C. PENGAKUAN PEMOHON

Yuran Keahlian (RM) Syer Minimum (RM)
Pelajar Sepenuh Masa (Diploma & Sarjana Muda) 10.00 20.00
Alumni 500.00 2000.00

D. URUSAN PEJABAT

B/P KOSISWA UiTM Selangor Berhad